تعداد کل لایک ها: ۶

نیمچه روانشناس - مدیر محصول در کافه بازار
Director of Products @cafebazaar
مشاهدات کسی که به تماشا ایستاده | تحلیل‌گر داده‌های کسب‌وکار در کافه‌بازار
اندک نویس | چاینده در باد | هویج پرست |لواشک باز | شب گام | خِرَدسوده | رقاصِ بازار های قرمز | مجنونِ بی لیلی | نخورده ی همیشه مست | port 3000 | estp