امکان تماشای ویدیو برای کاربران کافه‌بازار فراهم شد

در راستای نیاز حدود ۳۸ میلیون کاربر کافه‌بازار به دسترسی سریع و آسان ب...