گزارش صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی ۹۹ منتشر شد

گزارش صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی ۹۹ منتشر شد
گزارش سال ۹۹ بازار منتشر شد. شاخص‌ها و تغییر روندها را در این گزارش م...