امکان بارگذاری «فایل‌های پیوست» در پیشخان فعال شد

امکان بارگذاری «فایل‌های پیوست» در پیشخان فعال شد
بازار این امکان را فراهم آورده که برای هر بسته از برنامه‌ خود، دو فایل...