واگذاری مدیریت شبکه‌ تبلیغات «عدد»

مالکیت شبکه‌ تبلیغات هوشمند عدد که در ۵ سال گذشته در کنار کافه‌بازار ش...