هم‌اندیشی بازی‌‌سازان و رونمایی از کتاب «صنعت گیم ۱۴۰۰»

هم‌اندیشی بازی‌‌سازان و رونمایی از کتاب «صنعت گیم ۱۴۰۰»
نشست بررسی صنعت بازی‌سازی و رونمایی از کتاب تازه‌ای درباره این صنعت در...