شهاب‌الدین خدابخش مدیرعامل بازار می‌شود

شهاب‌الدین خدابخش مدیرعامل بازار می‌شود
شهاب‌الدین خدابخش در سال ۱۴۰۲ مدیرعامل بازار می‌شود.