معرفی مدل اشتراکی در قیمت‌گذاری برنامه‌ها

یکی از مدل‌های رایج قیمت‌گذاری برنامه‌ها مدل اشتراکی است. در این مدل ک...