اهدای ۳۰۰میلیون تومان جایزه به برندگان کژوال کمپ

اهدای ۳۰۰میلیون تومان جایزه به برندگان کژوال کمپ
۳۰۰میلیون تومان به برگزیدگان کژوال‌کمپ ۲ اهدا شد. شوترلند، راز جنگل،...