بازار برای افراد کم‌بینا و نابینا دسترس‌پذیر می‌شود

بازار برای افراد کم‌بینا و نابینا دسترس‌پذیر می‌شود
با هدف دسترس‌پذیرتر شدن بازار، در تازه‌ترین نسخه‌ی بازار، امکانات تازه...