«بازار» سقف باگ‌بانتی را تا یک میلیارد تومان بالا می‌برد

«بازار» سقف باگ‌بانتی را تا یک میلیارد تومان بالا می‌برد
بازار با هدف بالابردن امنیت خود و کاربرانش، سقف باگ‌بانتی را تا یک میل...