کمک بازار و اهالی صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی به سیلزدگان سیستان

کمک بازار و اهالی صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی به سیلزدگان سیستان
بازار و شماری از توسعه‌دهندگان ایرانی بخشی از درآمد خود در روز ۲۷ اسفن...