فعال‌شدن حالت کودک در نسخه تازه بازار

فعال‌شدن حالت کودک در نسخه تازه بازار
در تازه‌ترین نسخه بازار (۷.۲۹.۰) برای نخستین بار امکان فعال‌سازی حالت...