بازار از مرز ۴۰ میلیون نصب فعال گذشت

بازار از مرز ۴۰ میلیون نصب فعال گذشت
«بازار»، بستر انتشار برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی و ویدیو، در آستانه‌ی...